Полоцкий государственный университет

Polotsk
State
University

1. Yurtta yer ayarlamak i?in uluslararas? b?l?m?nde(260 numaral? oda) gerekli olan bir ka??t verilmektedir. Bu ka??t ve 2 foto?raf ile ??renci i?leri b?l?m?ne (222 numaral? oda) verilmektedir.

2. ??renci i?leri b?l?m? yurdu ve verilecek oday? belirtip s?zle?me haz?rlamaktad?r.

3. Yurda gitmeden ?nce sa?l?k raporu sa?l?k merkezinden al?nmaktad?r.

Sa?l?k merkezin adresi:
Yubileynaya soka??, 11 (?niversitenin arkas?nda)
?al??ma saati: Pazartesi- Cuma 8.30 – 13.00; 14.00 – 16.00

Cumartesi ve Pazar kapal?.

4. ??rencininYurt m?d?r?ne verece?i evraklar a?a??dad?r:

  • ??renci i?leri b?l?m?nden verilen bir evrak (NAPRAVLEN?YE);
  • 3 adet foto?raf
  • Sa?l?k raporu